Inläsningstjänsts Dyslexiradio

SAMHÄLLE/FAKTA

Vill du lyssna till intressanta diskussioner kring frågor som berör dyslexi och läs- och skrivsvårig... Visa mer

Avsnitt

Polyglutt till Android

(2018-04-18 05:36:57)

Digitalisering i förskolan

(2018-04-18 03:36:27)

Digitalisering i förskolan

(2018-04-18 03:36:27)

Dysleximässan

(2018-04-18 01:25:28)

Förskolans dag på Bonnierförlagen

(2018-04-17 04:06:51)

Förskolans dag på Bonnierförlagen

(2018-04-17 04:06:51)