Scrolla ner för att komma till sidan

โรงหมอ EP. 533: เคล็ดลับดูแลสุขภาพของคนวัย 40+

อายุที่ขึ้นด้วยเลข 4 หลายคนจะรับรู้ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เป็นความเสื่อมของร่างกายที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่แม้จะเข้าสู่วัย 40 แล้วก็ตาม ก็สามารถมีสุขภาพดีได้เช่นกัน

Om Podcasten