Scrolla ner för att komma till sidan

พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง EP. 636: ราชาแห่งภูเขาหิมะ

สัตว์ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ใกล้แนวหิมะและในเขตที่ปกคลุมด้วยหิมะ ในเขตที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอย่างมาก และอยู่ในชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหาร มันมักกินสัตว์ที่อาศัยบนที่ราบสูง เช่น แพะภูเขา แกะภูเขา ด้วยเหตุนี้จึงถูกยกย่องให้เป็นราชาภูเขาหิมะ แต่จะเป็นสัตว์อะไรติดตามได้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

Om Podcasten