Till Allt du velat veta

176 Om framtidens städer med Alexander Ståhle

Av Allt du velat veta

Avsnittet publicerades: 1/7/2019

Varför ser städerna ut som de gör? Varför bygger vi som vi bygger? Och hur kan framtiden se ut?

Om podcasten

Din populärvetenskapliga podcast. Den snabbaste och roligaste vägen till kunskap och allmänbildning. Ett ämne, en expert, en knapp timme.