Nextconomy by Danske Bank Sweden

Curious Minds Ägarskifte 190417

av Nextconomy by Danske Bank Sweden | Publicerades 4/17/2019

"Driv bolaget som om det vore till försäljning varje dag". Företagsexperten Anders Gullesjö från Danske Bank menar att många företag har alldeles för kort framförhållning inför ett ägarskifte. Här delar han med sig av sina bästa tips på hur man bör göra istället.

Om Podcasten

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar. I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.