Nextconomy by Danske Bank Sweden

Lägre inflation i juni men över Riksbankens prognos

av Nextconomy by Danske Bank Sweden | Publicerades 7/11/2019

Nya inflationssiffror för juni visar att inflationstakten landade på 1,7 procent enligt måttet KPIF. Det var något lägre i jämförelse med i maj då inflationstakten var 2,1 procent. Utfallet för juni var i nivå med vad marknaden hade förväntat sig och strax över Riksbankens prognos. Lyssna på Danske Banks chefekonom Michael Grahn när han ger sin syn på utfallet, vilken påverkan kronans utveckling haft och varför han tror att Riksbanken kan komma att behöva skjuta på sin ränteprognos.

Om Podcasten

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar. I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.