Riskbankens räntebesked som förväntat men håller räntebanan

Av Nextconomy by Danske Bank Sweden

Avsnittet publicerades: 2/13/2019

Beskrivning

Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank kommenterar Riksbankens räntebesked. Som väntat lämnades styrräntan oförändrad, däremot förlängs inte mandatet för valutainterventioner som infördes för tre år sedan. Vad får det för konsekvenser och när höjer Riksbanken styrräntan igen?

Om podcasten

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar. I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.