Nextconomy by Danske Bank Sweden

Skogskonjunkturen har vänt ner

av Nextconomy by Danske Bank Sweden | Publicerades 6/4/2019

Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank berättar i vår podcast om varför skogskonjunkturen vänt ner och varför särskilt priserna på gran fallit. Han berättar också att skogen är känslig efter förra årets varma sommar och att riskerna med att äga skog har ökat. Johan delar med sig av sina främsta råd kring vad skogsägaren kan göra för att minimera riskerna.

Om Podcasten

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar. I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.