Församlingen Mötesplatsen

Doing the Stuff del 10 - Andra advent: Hur ber vi som Jesus? - Christian Alderblad - Christian Alderblad - Församlingen Mötesplatsen

av Församlingen Mötesplatsen | Publicerades 12/7/2020

Predikan från församlingen Mötesplatsen Örebro. För mer information, se www.motesplatsen.org

Om Podcasten

Undervisning från Församlingen Mötesplatsen via Söndaghelaveckan