Undervisning via Söndaghelaveckan

Doing the Stuff del 6 - Hur gör man något av det man har? - Linalie Newman - Linalie Newman - Församlingen Mötesplatsen

av Undervisning via Söndaghelaveckan | Publicerades 11/8/2020

Predikan från församlingen Mötesplatsen Örebro. För mer information, se www.motesplatsen.org

Om Podcasten

Undervisning från Sveriges kyrkor via Söndaghelaveckan