Fri Tanke

#56: Ovetenskapliga faktaböcker

av Fri Tanke | Publicerades 2/17/2019

En stor del av den populärvetenskapliga utgivningen i Sverige innehåller allvarliga fel och det saknas en kontrollfunktion. Tidningar har en ansvarig utgivare som står till svars för innehållet i tidningen. För böcker är det författaren själv som ansvarar för innehållet. Mats Lekander, Jessica Norrbom och Maria Ahlsén diskuterar tilltron till vetenskapen och vad vi kan göra för att säkra sakligheten i svensk fackutgivning.

Om Podcasten

Intervjuer och samtal med våra författare och andra gäster.