Fri Tanke

#67: Anna Dreber Almenberg: Kan vi lita på vetenskapen?

av Fri Tanke | Publicerades 5/3/2019

I vilken utsträckning kan vi lita på publicerade forskningsresultat? Varför är vissa personer mer riskbenägna eller altruistiska än andra? Anna Dreber Almenberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och studerar bland annat replikberbarhet av vetenskapliga studier samt undersöker samarbete och strategival i situationer med oklar utgång.

Om Podcasten

Intervjuer och samtal med våra författare och andra gäster.