HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن )

چرا از موفقیت میترسیم؟!

av HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن ) | Publicerades 8/4/2020

یکی از چیزای عجیب تو حوزه موفقیت، موضوع ترس از موفقیت هست! درست خوندین، ترس از موفقیت! تو این پادکست میگم: عقده‌ ی یونس چیه؟ چرا از موفقیت میترسیم؟ ترس از موفقیت چه علائمی داره و با ترس از موفقیت چه کنیم؟! یادتون میاد زمانی رو که تو زندگیتون از موفقیت ترسیده باشین؟!

Om Podcasten

اگه میخواین آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشین و خودتون و توانایی‌هاتون رو بهتر بشناسین، اینجا برای شماست! **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.