HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن )

داستان کوتاه 1

av HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن ) | Publicerades 9/1/2020

نظرتون چیه هر از گاهی یه داستان کوتاه هم ضبط کنم؟ بیشتر داستانای ذن یا چیزایی که یه حکمتی پشتشون باشه. چیزایی که آدم بتونه یه نگاهی به زندگیش بندازه و به داستانه فکر کنه...

Om Podcasten

اگه میخواین آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشین و خودتون و توانایی‌هاتون رو بهتر بشناسین، اینجا برای شماست! **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.