Lågaffektiva podden

Intervju med psykolog Stina Hindström - om trauma och traumamedveten omsorg

av Lågaffektiva podden | Publicerades 3/25/2019

Nytt avsnitt och den här gången är det psykolog Stina Hindström som får berätta om trauma och om det som heter traumamedveten omsorg. Vad kan man som personal göra när man möter barn och unga där det finns traumatiska händelser med i bilden? Och så flikar Stina in lite om vikten av att förstå ett annorlunda sätt att tänka och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kopplat till trauma. Den här gruppen löper nämligen en förhöjd risk att drabbas av traumatiska händelser. Stina hänvisar till Rädda Barnen vad det gäller TMO (traumamedveten omsorg): https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/ Och här hittar ni Stina själv: http://www.psykologshindstrom.se/ Välkomna att lyssna!

Om Podcasten

Lågaffektiv podd med psykologerna Terése Österholm och Axel Havelius från nätverket Lågaffektiva psykologer. Mycket om lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mycket om barn och vuxna som inte funkar som alla andra. Mest om hur vi ska få livet att gå runt - för alla! Välkommen att lyssna! Vi riktar oss till personal inom skola, vård och omsorg. Till föräldrar (och speciellt när man har barn som inte är som alla andra). Och till dig som tycker att folk är lite svåra att förstå sig på ibland.