24. Valg af ungdomsuddannelse

Gymnasium eller erhvervsskole? En ny analyse viser, at unge er gode til at vælge den uddannelse, der vil give dem flest økonomiske fordele i fremtiden. I denne podcast fortæller forskningsleder Eskil Heinesen om ROCKWOOL Fondens analyse og konklusioner. I podcasten debatterer også formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, og Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Find analysen her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/unges-valg-af-ungdomsuddannelser-giver-oekonomiske-fordele/

Om Podcasten

ROCKWOOL Fonden leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.