Till podcasten

Bullret får allvarliga följder - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 6/5/2018

En femtedel av svenskarna har högre bullernivåer kring sina bostäder än WHO:s riktlinjer för att undvika allvarlig bullerstörning. Hur påverkar bullret oss, och är det oundvikligt?

I takt med att våra städer förtätas och allt fler vill bo centralt har vi i Sverige tillåtit allt högre bullergränser. Att långvarigt och kontinuerligt vara utsatt för buller ökar risken för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, tinnitus och försämrad inlärningsförmåga. Trots det tycks bara en minoritet i bullriga områden störas av oljudet. Medverkande: Helena Hasslöf, läkare och doktorand avdelningen Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Mikael Ögren, akustiker och forskare avdelningen Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Christoffer Lennartsson, boende i Gårda. Ylva Carlqvist Warnborg [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic