Till podcasten

Dramatiska förändringar av haven väntas (R) - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 4/13/2018

Vad händer med världshaven i en varmare värld? Kommer Golfströmmen att stanna av? Det diskuteras nu, och vi repriserar ett program om klimatet och havet som sändes första gången den 2 mars i år.

Golfströmmen är svagare än på mycket länge, enligt forskning i Nature denna vecka som vi rapporterade om i Vetenskapsradion på torsdagen. Nu återutsänder vi ett reportage som ger en fördjupad bild av hur klimatet och havet samspelar. Här konstateras att det saknas mycket kunskap. Vi vet mindre om havsbottnen än vi vet om månens baksida. Forskare över hela världen försöker nu skaffa så mycket data som möjligt för att kunna förutsäga vad som händer när vattnen värms upp och blir surare av koldioxid. Påverkas till exempel de livsviktiga växtplanktonen? Ja, förändringarna ser ut att bli dramatiska, säger en forskare. Med: Martin Jakobsson, maringeolog Stockholms Universitet, Larry Mayer, havsforskare University of New Hampshire, Peter Schlosser, geofysiker Columbia University, Paul Pearson, maringeolog Cardiff University, Stephanie Dutkiewicz, biogeokemist MIT Boston, och frilansreporter Tomas Lindblad. [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic