Till podcasten

Från Väderöarna till Holmön – i Sjörapportens spår - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 6/7/2018

Väderöarna, Ölands Norra Udde och Holmön. Om väder och vind och liv i havet vid några av platserna längs sjörapporten handlar Vetandets värld, direktsänt från Kulturhuset i Stockholm.

Med meteorologen Sverker Hellström från SMHI och marinbiologen Lena Kautsky från Stockholms Universitet pratar vi om väder och marint liv vid några av Sjörapportens väderstationer längs våra kuster. Under sändningens gång får vi veta vad lyssnarna tyckte i vår webbundersökning om sjörapporten är den onödig, viktig för sjösäkerheten, eller värd att lyssna på för poesin och traditionen i den? Välkommen att lyssna på plats i Kulturhuset Plan 4 med start kl 12! Sändningen pågår 12.10-12.30. Camilla Widebeck [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic