Till podcasten

Grönsaker i stället för en spruta – är det framtidens vaccin? - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 8/31/2017

Forskare hoppas att man i framtiden ska kunna odla vaccin i lokala grödor. Det skulle underlätta vaccinationsarbetet i exempelvis avlägsna områden med bristande sjukvård.

Vid Örebro universitet finns en forskargrupp som jobbar med att i växter framställa proteiner som fungerar som vaccin mot olika sjukdomar. Forskarnas främsta fokus just nu är att utveckla ett växtbaserat vaccin mot tbe, fästingburen hjärninflammation. Vaccinet testas just nu på möss och förhoppningen är att inleda kliniska försök om några år. Det nya tbe-vaccinet ska inte bara vara växtbaserat utan även ätbart, antingen i form av tabletter gjorda av de proteinbaserade bladen, eller i form av exempelvis en färsk genförändrad morot eller potatis. Om forskarna lyckas med tbe-vaccinet kan det bereda väg för fler växtbaserade vacciner som skulle kunna möjliggöra billigare och enklare vaccination av exempelvis barn i utvecklingsländer. I programmet medverkar Sören Andersson, professor vid Örebro universitet, Åke Strid, professor Örebro universitet, Wessam Melik, enhetschef Örebro universitet och Magnus Johansson, professor vid Örebro universitet. Mats Carlsson-Lénart [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic