Till podcasten

Hur farlig är nanotekniken? - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 5/28/2018

Nanopartiklar är så små att de kan vara farliga. Men hur farliga är de?

Snart kanske nanopartiklar fyller vår vardag i kläder, förpackningar, kosmetika, med mera. Samtidigt går det långsamt med kunskapen om hur farliga de är. Nanopartiklar är extremt små och kan ibland tränga in i celler och bli giftiga för oss och för miljön. Men hur stora är riskerna, och exakt vilka partiklar är farliga? Det vet vi allt för lite om, trots att EU satsat nära 600 miljoner för att ta reda på just det. I programmet hörs professor Knut Deppart, Lund, lektor Christina Isaxon, LTH, biokemisten Tommy Cedervall, Lunds Universitet, Sverker Molander, miljösystemforskare på Chalmers, Maria Hedmer, arbetsmiljöforskare vid Lunds Universitet och Ethel Forsberg, fd Generaldirektör Kemikalieinspektionen.  Tomas Lindblad [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic