Till podcasten

Susan Solomon – Ozonhålet och forskarna som räddade världen - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 5/30/2018

Världen chockas när ett hål upptäcks i ozonlagret över Antarktis 1985. Men atmosfärskemisten Susan Solomon hittar ledtrådarna som ska avslöja gåtan. Och rädda livet på jorden som vi känner det.

Genom att slita dag och natt, både vid skrivbordet och på fältarbete på Antarktis, lyckades Susan Solomon avslöja mekanismen bakom en av vetenskapens största utmaningar ozonhålet över Antarktis. Hon kunde visa hur kemiska klorföreningar, mest kända som freoner, orsakade ozonhålet ovanför Antarktis genom att reagera i pärlemorskimrande stratosfäriska moln. Upptäckten var en viktig pusselbit i det arbete som ledde fram till Montrealprotokollet, som fick stopp på freonerna. Nyligen belönades Susan Solomon med Crafoord priset i geokemi. Men nu har nya hot mot ozonskiktet upptäckts. Vad betyder det för livet på jorden? Med: Susan Solomon, professor i atmosfärkemi vid MIT, USA. Olof Peterson [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic