Till podcasten

Varför är amerikanerna så nyfikna på oss? - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 6/1/2018

Hundratals amerikanska forskare är experter på kultur- och samhällsliv i Sverige och Skandinavien. Varje år träffas de på en stor konferens. Vad har de för bild av oss?

Årets stora skandinavistkonferens, SASS, ägde rum i Los Angeles. Det som från början handlade om språk och litteratur har nu blivit en bredare konferens om ras, kön, migration, med mera. Med åren har det blivit allt mer givande och tagande mellan forskare från Skandinavien och USA, och man har intresserat sig för hur de olika kulturerna påverkat varandra. Medverkande: Timothy Tangherlini, professor UCLA och ordförande i SASS, Sara Ann Knutson, doktorand Scandinavia Dept UC Berkeley, Saniya Lee Ghanoui, doktorand University of Illinois, Ulf Jonas Björk, professor University of Indiana, Hans Wallengren, historiker Lunds Universitet, Troy Smith, Scandinavia Dept UC Berkeley, Dag Blanck, professor Uppsala Universitet, Lois Banner, författare och professor vid University of Southern California. Mats Carlsson-Lénart [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic