قسمت دویست و نهم ابیات 12624 تا 12735

آغاز دفتر چهرم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jazire-masnavi/message

Om Podcasten

**** صفحه پادكست حافظ خواني: https://castbox.fm/va/4694956 **** اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی صفحه حمایت اختیاری از پادکست https://hamibash.com/masnavipodcast تلگرام: https://t.me/jazire_masnavi