قسمت دویست و پانزدهم ابیات 13221 تا 13300

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jazire-masnavi/message

Om Podcasten

اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی صفحه حمایت اختیاری از پادکست https://hamibash.com/masnavipodcast