YTSS2 EP19 : สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่

ดึง ดือ ดึง ดึ่ง ดึ๊ง ดึ่งนักเรียนทุกคนจงฟัง!! วันนี้ศาสตราจารย์จะมาสอนหัวข้อ 'สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่' ใครไม่ตั้งใจฟังอาจารย์จะฉาบนะเด็กๆเอกซ์เปกโต พาโตรนุม!!

Om Podcasten

พอดแคสต์รายการผีในตำนาน กลับมา ReUpload ใหม่ และจะชวนคนฟังมางมงายกันทุกคืนวันศุกร์นะคนับ