25 minuter

#130: Kassaflödesanalys - det enda korrekta sättet att värdera ett företag eller projekt

av 25 minuter | Publicerades 1/28/2019

Många gillar värderingsmått som P/E-tal. Även om det kan ge en indikator av hur dyrt eller billigt företaget är ger det ej hela bilden. Det säger tex inget om företagets verksamhet. Det gör däremot en kassaflödesanalys. Då kollar man på ett företags inflöde och utflöde av pengar. I en Discounted Cash Flow-beräkning räknar du ut nuvärdet på framtida kassaflöden.Det kräver en diskonteringsränta.  En mer utförlig och praktisk genomgång kommer ges via Finansbreve

Om Podcasten

Praktiska tips och funderingar om investeringar, utveckling, utbildning, karriär, att lyckas och bli lycklig. Hedgefondförvaltaren Syding och homeostaskrossaren Sunström blandar empiri och filosofi om investeringar, samhälle, teknik mm.