48. Om regelrevidering med Håkan Ericson

Av Agilitypodden

Avsnittet publicerades: 1/22/2020

Beskrivning

Håkan Ericson sitter i SAgIKs regelrevideringskommitté med uppdrag att ta fram förslag om nya agilityregler att gälla från 2022. Vi pratar med honom om processen, regelförslagen och framtiden.

Om podcasten

En pod om agility. Av Fanny Gott & Johannes Bjaaland