AI-podden med Ather Gattami

"Data styr AI-forskningen och -utvecklingen"

av AI-podden med Ather Gattami | Publicerades 5/9/2019

AI-podden gästas den här veckan av forskaren Fredrik Olsson från RISE AI. Fredrik forskar inom mänskligt språk (natural language) och han delar med sig av de senaste forskningsrönen inom fältet. Fredrik är även väldigt intresserad av data generellt och han kommer prata en del om data och dess vikt. Fredrik Olsson berättar om Googles språkmodell BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) som lanserades oktober 2018. BERT har fördelen att det är bättre på förstå kontext från text data. Det leder till smartare system som är smartare. Fredrik berättar även om OpenAIs GPT-2 algoritmer som tar stora sammanhäng i beaktning vilket får med sig mer av språkets betydelse. I båda fallen så handlar dessa nya algoritmer alltså om att ha förståelse för kontext och Fredrik förklarar varför det är viktigt i praktiken. Fredrik Olsson pratar också om data och dess vikt, och vilka dimensioner datat egentligen har som är mer än vad man inser. Han förklarar genom exempel varför datat är så centralt. Läs mer: https://ai-podden.se/

Om Podcasten

AI-podden är Sveriges populäraste teknikpodd och en samlingsplats som belyser utvecklingen ut i samhället med gäster från samhällets alla håll. Podden är av en populärvetenskaplig karaktär vars mål är att sprida kunskap om AI men även öka intresset och väcka nyfikenheten i samhället. AI-podden produceras i samarbete med Dagens Media, RISE, Cloudberry och Bitynamics.