AI-podden med Ather Gattami

“Lagstiftningen hinner inte med teknikutvecklingen"

av AI-podden med Ather Gattami | Publicerades 4/18/2019

Veckans gäst är Hanna Kjellman, jurist och Privacy & Legal Officer på Zynapp, som delar med sig av sin kunskap inom data, privacy och juridik. Hanna, som även kallar sig för GDPR (General Data Protection Regulation) Ninja, berättar om sin roll som den juristen som ser till att regelverken kring GDPR följs. Mycket handlar om att tolka lagarna rätt och förstå dess begränsningar. Hon berättar om varför GDPR upplevs som problem för många företag och varför det är bra för oss individer/konsumenter. Hanna Kjellman belyser också kontrasterna när det gäller utveckling inom teknik respektive juridik. Under en tid där vi beskådar en accelererande teknikutveckling, inte minst med AI i spetsen, så är de juridiska processerna fortfarande tröga och lagarna hinner inte med den tekniska utvecklingen. Detta menar Hanna är problematiskt då GDPR är i princip redan obsolet. Hanna berättar även om problematik som uppstår när AI-system utför mänskliga uppgifter där lagen idag inte har några riktlinjer. Hon nämner konst som exempel där det inte är riktigt tydligt vem det är som har upphovsrätten. Läs mer: https://ai-podden.se/

Om Podcasten

AI-podden är Sveriges populäraste teknikpodd och en samlingsplats som belyser utvecklingen ut i samhället med gäster från samhällets alla håll. Podden är av en populärvetenskaplig karaktär vars mål är att sprida kunskap om AI men även öka intresset och väcka nyfikenheten i samhället. AI-podden produceras i samarbete med Dagens Media, RISE, Cloudberry och Bitynamics.