Eriarvoisuuden tila, osa 3: Terveyserot

Jaksossa keskustellaan sosioekonomisista terveyseroista. Mitä ne ovat ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat? Millaiset terveyserot ovat Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin? Mitkä ovat tehokkaita keinoja terveyserojen kaventamiseksi? Vieraana Turun yliopiston tutkijatohtori Katri Aaltonen.

Om Podcasten

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatushautomo, joka ylläpitää yhteiskunnallista, tasa-arvoa ja demokratiaa edistävää keskustelua.