Keskustelua yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, Osa 1: Poliittinen köyhyys

Miksi vähäosaiset eivät äänestä? Äänestävätkö ihmiset ”omia etujaan vastaan”? Onko kaikilla mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja päättää sen asioista? Kalevi Sorsa -säätiön harjoittelija Riku Luostarin kanssa on studiossa filosofiantutkija, VTT Joonas S. Martikainen, joka argumentoi, että demokraattisissa yhteiskunnissa on tapahtunut ”salakavala kansalaisoikeuksien riisto”. Martikainen on tutkinut demokraattista osallistumattomuutta. Hänen mukaansa voidaan resurssiköyhyyden lisäksi puhua ”poliittisesta köyhyydestä” - osattomuudesta päätöksentekoon demokraattisessa yhteiskunnassa.

Om Podcasten

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatushautomo, joka ylläpitää yhteiskunnallista, tasa-arvoa ja demokratiaa edistävää keskustelua.