Avsnitt 73: Avancerad akutsjukvård för äldre

Nytt år innebär nytt avsnitt av Akutläkarpodden där Arin bjudit in Emma och Katrin för att diskutera avancerad akutsjukvård för äldre, vad kan vi som akutläkare bidra med för att ge äldre patienter en värdig vård vid akut sjukdom? Innebär det alltid att utesluta alla livshotande tillstånd, operera, behandla, lägga in? Eller innebär det begränsning av vård? Palliation? Att pröva peroral behandling i hemmet? Vad vill patienten själv och vad säger de anhöriga? Vågar man lämna hemma? Arin tror att läkare är rädda för IVO, Emma har en annan teori. Katrin menar att man måste känna till åldersrelaterad risk för att kunna använda sina behandlingshjälpmedel men det hjälper lite om patienten ändå inte vill följa med in till sjukhus. Katrin menar att det är just den utmaningen att ge meningsfull vård till individen som gör det extra givande att jobba prehospitalt som akutläkare.

Om Podcasten

En podd om akutsjukvård för de inom akutsjukvården. Vi kommer prata om små saker som sker varje dag, saker vi känner, saker vi vill göra. Men också om akutsjukvård i det stora. Varför skapades akutsjukvård? Hur har utvecklingen sett ut? Vad behöver ske i Sverige? Hur kan vi bli bättre? Vad kan politiker göra? Vi vill nå ut till fler engagerade och på något sätt lyfta de som tagit oss hit och de som ska ta oss vidare till målet. Det kommer inte bara vara vi två utan många andra som kommer bidra på sitt sätt med det de kan bäst, men det kommer ni få se mer om så småningom.