Avsnitt 78: Hot och våld med Anton Mossberg Batalha

Den Psykiatriska Ambulansenheten i Stockholm är en resurs som rullat i snart 10 års tid. Anton Mossberg Batalha var en av dem som var med och startade upp PAM-enheten och är därför med i podden för att berätta om den, hur de jobbar, vad man som prehosp personal kan tänka på vid psykiatriska larm och hur viktigt det är att bibehålla kompetens även om det finns en specialiserad psykiatrisk resurs. Vi diskuterar hur man måste försöka skapa en bärande kontakt med t ex en suicidal patient, det är inte lika tidskritiskt att lasta och köra som vid "vanliga larm”. Hur viktigt är mänsklig interaktion? Anton berättar om affektsmitta och vi undrar hur vi inte kan ha hört talas om BRÖSET?!!?

Om Podcasten

En podd om akutsjukvård för de inom akutsjukvården. Vi kommer prata om små saker som sker varje dag, saker vi känner, saker vi vill göra. Men också om akutsjukvård i det stora. Varför skapades akutsjukvård? Hur har utvecklingen sett ut? Vad behöver ske i Sverige? Hur kan vi bli bättre? Vad kan politiker göra? Vi vill nå ut till fler engagerade och på något sätt lyfta de som tagit oss hit och de som ska ta oss vidare till målet. Det kommer inte bara vara vi två utan många andra som kommer bidra på sitt sätt med det de kan bäst, men det kommer ni få se mer om så småningom.