11. Det som är nödvändigt för några är bra för alla

I detta avsnitt samtalar vi om likarätt och lika möjlighet med fokus på digitalisering och dess betydelse för tillgänglighet utifrån vårdens uppdrag.  Lyssna på Madeleine Persson som berättar om sina goda erfarenheter av videomöten med patienter. Du får också höra Christel Holmen prata om hur Tolkcentralen i Region Skåne gör det möjligt för invånare med hörsel- och synnedsättningar att smidigt kunna kommunicera på akutmottagningar med hjälp av Ipads med ”speed dial tillgänglig tolk”.  Dessutom berättar Louise Encolino om hur hon och kollegorna på kommunikationsavdelningen jobbar med att skapa smarta kontaktytor, webbplatser och andra tjänster som underlättar för invånarna i Skåne, allt med fokus på inkludering och tillgänglighet. Louise lär oss också mer om ”DOS”, den nya lagen om digital tillgänglighet i offentlig verksamhet. Häng med oss in i den nya digitala tillgängliga världen! Medverkande: Ola Björgell (Regionöverläkare samt Funktionsansvarig för likarätt, Region Skåne), Taiwo Draycott (Sjuksköterska samt likarättsambassadör i Region Skåne), Christel Holmen (Dövblindtolk), Louise Encolina (Koncernstab kommunikation, Region Skåne) och Madeleine Persson (Tf enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen Helsingborg, Region Skåne). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell och Taiwo Draycott. År: 2021.

Om Podcasten

Hur har vi det med allas lika rättigheter och möjligheter? Hur arbetar Region Skåne med dessa frågor? Detta är podcasten som lyfter likarättsfrågor ur flera olika perspektiv. De som medverkar är de som vet - för att du också ska veta.