6. Barnkonventionen och barnet som rättighetsbärare

I avsnitt nummer sex träffar vi regionjurist Linda samt Johan, Anna och Johanna från förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel och barnverksamheterna Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt Barn- och ungdomshabiliteringen (BOU). Barnkonventionen blev lag i januari 2020 och vi får reda på vad detta i praktiken innebär. Region Skånes policy för barnets rättigheter är precis beslutad. Vad innebär en policy? Vem berörs av den och hur den kan konkretiseras i det dagliga arbetet? En annan fråga som lyfts är: barnet som rättighetsbärare, vad innebär det? Barnrättsperspektivet lyfts fram och det blir väldigt tydligt att vi alla bör ha kunskap om det som lyfts fram i detta lite längre gedigna avsnitt. Medverkande: Johan Lidmark (Funktionsansvarig demokratiutveckling), Anna Jonsson (Verksamhetsutvecklare BUP), Johanna Pålstorp (Specialpedagog BOU), Linda Larsson (Regionjurist), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

Om Podcasten

Hur har vi det med allas lika rättigheter och möjligheter? Hur arbetar Region Skåne med dessa frågor? Detta är podcasten som lyfter likarättsfrågor ur flera olika perspektiv. De som medverkar är de som vet - för att du också ska veta.