164 Om anhöriga till missbrukare med Carina Bång

Av Allt du velat veta

Avsnittet publicerades: 10/15/2018

Beskrivning

Vad är det som händer med en när en närstående missbrukar alkohol eller droger? Hur ska man kunna hjälpa en medmänniska om man inte klarar av att ta hand om sig själv? Vilken hjälp finns att få?

Om podcasten

Din populärvetenskapliga podcast. Den snabbaste och roligaste vägen till kunskap och allmänbildning. Ett ämne, en expert, en knapp timme.