Apans anatomi

Anta en kropp

av Apans anatomi | Publicerades 11/20/2020

Vem är egentligen kvinna? Frågan diskuteras högljutt inom feministrörelsen. Queerteorin riktar en kritik mot identiteter baserade på kön och sexualitet. Queer vänder sig emot synen på en grundläggande biologisk essens bakom kön/sexualitet. Hur går queerteorin ihop med en transfeminism och upplevelsen av könsdysfori? I det här avsnittet gästas Apans anatomi av Mika, redaktör för Brands temanummer om queer. Vi går in på den kreativa diskussion som uppstått mellan queer och trans om vad identiteter, representation och sociala konstruktioner är. Varför upplevs både queerteori och transfrågan som så hotande av vissa feminister? Läs mer: Mika Kastner Johnson (Arbetaren): Trans och feminismens politiska subjekt https://www.arbetaren.se/2020/11/20/trans-och-feminismens-politiska-subjekt Temanummer Queerfaran (Brand): https://tidningenbrand.se/brand/nummer-1-2020-queerfaran/ Emil Andersson (Brand): Kön är ett politiskt val https://tidningenbrand.se/brand/nummer-1-2018-wetoogether/kon-ar-ett-politiskt-val/ Anna Remmets (Brand): Hur radikal är radikalfeminismen https://tidningenbrand.se/brand/nummer-1-2018-wetoogether/hur-radikal-ar-radikalfeminismen/ Nina Björk (Etc): Därför är det inte radikalt att prata om könsidentitet: https://www.etc.se/kultur-noje/nina-bjork-darfor-ar-det-inte-radikalt-att-prata-om-konsidentitet Sandy Stone: Empire strikes back https://sandystone.com/empire-strikes-back.pdf Susan Stryker: My Words to Victor Frankensten https://sites.evergreen.edu/politicalshakespeares/wp-content/uploads/sites/226/2015/12/Stryker-My-Words-to-VF.pdf Judith Butler: Genustrubbel Gayle Salamon: Assuming a Body

Om Podcasten

Det är inte apans anatomi som förklarar människans. Det är människans som förklarar apans.