Apans anatomi

Gränser i kroppen

av Apans anatomi | Publicerades 4/27/2020

Att leva i en lockdown ger oss en föraning hur arbetet förändras. Hur liv, hälsa och immunitet fungerar som eftertraktade varor på arbetsmarknaden. Vad gör det med oss - både som människor och politiskt - när gränser dras i och mellan våra kroppar. Hur påverkar en distansiering oss fysiskt, socialt och känslomässigt? Avsnittets gäst är Frida Sandström, som ger oss en bild av diskussionerna kring dessa frågor i Köpenhamn. Kan vi ens vara en social rörelse utan att fysiskt mötas? Läs mer: Frida Sandström: Means of sabotage (Internationale) https://www.internationaleonline.org/opinions/1023_means_of_sabotage/ Rasmus Fleischer: Antikroppar - ekonomisk hårdvaluta (ETC) https://www.etc.se/ekonomi/antikroppar-ekonomisk-hardvaluta Jasper Bernes: Logistics, counterlogistics and the communist prospect (Endnotes) https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect Julia Lindblom: Amazon: Motstånd i pandemins tid (Arbetaren) https://soundcloud.com/arbetaren/amazon-motstand-i-pandemins-tid-del-ett-new-york-usa Achille Mbembe: Covid-19: Dagen efter, skuldbördan (Paletten) https://paletten.net/journal/covid19-dagen-efter-skuldbordan Brian Merchant: Coronavirus Is Speeding Up the Amazonification of the Planet (OneZero) https://onezero.medium.com/coronavirus-is-speeding-up-the-amazonification-of-the-planet-21cb20d16372

Om Podcasten

Det är inte apans anatomi som förklarar människans. Det är människans som förklarar apans.