Barnpsykologerna

33. Syskon

av Barnpsykologerna | Publicerades 12/17/2018

Vi resonerar kring, funderar på och utforskar - syskonrelationen. Hur kan föräldrar understödja en god relation hos sina barn, spelar det någon roll vilken ordning en har i syskonskaran och hur hjälper en barn hantera konflikter? 

Om Podcasten

Två legitimerade psykologer diskuterar ämnen relevanta för föräldrar och pedagoger såsom barns psykiska hälsa, föräldraskap, föräldrastilar, barnuppfostran och barnkultur. Liv är leg psykoterapeut, och Lars är forskare, och tillsammans ser vi till att ge råd och info som är både användbara och grundade i vetenskapliga studier.​