6-91تغییر

مشروعیت، اعتماد و اعتبار باعث همه‌گیری یک تغییر می‌شوندنویسنده: دیمون سنتولامتن: عباس سیدین I روایت: علی بندری I تدوین: امید صدیق‌فرموسیقی تیتراژ: پیمان عرب‌زادهموسیقی متن: Livingforce Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

خلاصه‌ی فارسی کتابهای غیرداستانی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.