یک – تیم بازاریابی به وسعت همه مشتریان

در این اپیزود به یک روش ساده و کاربردی در خصوص نحوه اندازه گیری وفاداری مشتریان و توسعه کسب و کار با ایجاد رضایت مشتریان می پردازیم. مبنای این اپیزود مقاله ای به نام «تنها عددی که باید حواسمان به آن باشد» از آقای «فردریک ریچیل» است. روایت: محمد مهدی بهفرراد / محتوا:‌ دکتر مهرداد آشتیانی، محمد مهدی بهفرراد، حمید میرهادی / ترجمه: شبنم قره گزلو / تدوین:‌ فاطمه فرزین موسیقی: https://danosongs.com/ https://www.purple-planet.com/ https://www.bensound.com/ منبع اصلی: https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow سایر منابع: https://blog.chartmogul.com/net-promoter-score/ https://www.netpromotersystem.com/contact/fred-reichheld/ https://www.netpromotersystem.com/books/the-ultimate-question-2.0/ Marketing 4.0 : Moving from Traditional to Digital, Philip-Kotler آدرس های ما: http://businesschannel.ir info@businesschannel.ir @bizchannelcast

Om Podcasten

بیزنس‌چنل، پادکستیه که من، «مهدی بهفر»، در هر اپیزودِش، یک ایدۀ شنیدنیِ به‌دردبخور از دنیای کسب‌وکار رو خیلی ساده و سرراست براتون روایت می‌کنم. مطالبِ هر اپیزود هم حولِ یک مقاله یا کتاب مهم از یک آدم معتبر تهیه شده.