109: Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen"

Barnhälsovården gör screening av depression och psykisk ohälsa hos mammor. Vad är utmaningen när mammorna inte talar svenska? Hur går det till? Vilka lärdomar finns? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström zoom-samtalar med Malin Skoog - distrikssköterska, vårdutvecklare och doktorand. Henns avhandlingsarbete handlar om screening för post partum depression av icke-svensktalande mödrar i Barnhälsovården. Läs mer: Lunds universitet: Malin Skoog Lyssna också på: BVCpodden 62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga" BVCpodden 63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda" BVCpodden 64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet" BVCpodden 109: Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen"Special Guest: Malin Skoog.

Om Podcasten

BVCpodden görs av Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med intressanta och kunniga gäster om föräldraskap, småbarn och allt som hör till det. Nytt avsnitt nästan varje vecka.