110: Fysisk aktivitet: Rör sig barn för lite?

Småbarn rör sig väl hela tiden? Eller..? Är det skillnader mellan flickor och pojkar? Beror det på var man bor? Går det att mäta? Hur stimulerar man barn att röra sig mer? Daniel Berglind vet svaren. Han har i många år forskat om barns fysiska aktivitet och sambandet till hälsa - på Karolinska Institutet och på Region Stockholms enhet för hälsofrämjande levnadsvanor. Här samtalar han digitalt med Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog. Läs mer: Karolinska institutet: Daniel Berglind Region Stockholm: Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor SVT: Barn på förskolor med små gårdar rör sig mindre Region Stockholm: Rörelseprojektet - strategi för fysisk aktivitet på Stockholm stads förskolor Lyssna också på: BVCpodden 126: Fysisk aktivitet: "Vi måste släppa ut barnen - utan föräldrar!" BVCpodden 117: Övervikt: "Vi pratar om hälsa - inte utseende" Special Guest: Daniel Berglind.

Om Podcasten

BVCpodden görs av Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med intressanta och kunniga gäster om föräldraskap, småbarn och allt som hör till det. Nytt avsnitt nästan varje vecka.