111: Psykiskt sjuka föräldrar: Samarbetet som kan hjälpa

Tvärprofessionella samverkansteam. Det är grupper som samarbetar för att hjälpa familjer som är socialt utsatta eller har psykiska problem. Vilka är med? Hur jobbar grupperna? Vad kan dom göra för nytta? Kan pappor också få hjälp? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar digitalt med vårdutvecklare Lotta Lindfors, som var med och startade grupperna i Stockholm för över 20 år sen. Dom diskuterar också utifrån tre konkreta fall. Läs mer: Vårdgivarguiden: Samverkan kring psykisk ohälsa under graviditet och tidigt föräldraskap Vårdgivarguiden: Patientinformation – det finns stöd och hjälp Psykiatristöd: Tvärprofessionella samverkansteam Lyssna också på: BVCpodden 109: Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen" BVCpodden 96: Psykisk ohälsa efter förlossning: "Så får man stöd av andra drabbade" BVCpodden 55: Spädbarnspappor - vad händer med dom när mamman blir sjuk? BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då? BVCpodden 21: "Vi finns här för er om nån mår dåligt" Special Guest: Lotta Lindfors.

Om Podcasten

BVCpodden görs av Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med intressanta och kunniga gäster om föräldraskap, småbarn och allt som hör till det. Nytt avsnitt nästan varje vecka.