Afsnit 12: Følelsesregulering: Positive oplevelser på kort og langt sigt

Hvorfor er positive oplevelser vigtige, og hvordan samler man på dem? I dette afsnit taler vi om at samle på positive oplevelser på kort sigt og på langt sigt. Formålet med denne træning er at opbygge et liv, der er værd at leve - hvilket er formålet med DAT. For mere inspiration opfordrer vi til en søgning på “dbt build positive experiences” og “dbt values and priorities”.Serien er tilrettelagt og udgivet af Simone og Mette fra KABS Stjernevang, klippet og redigeret af Rasmus Smedstrup. Se mere om KABS Stjernevang på kabs.dk

Om Podcasten

Dette er en Podcast-serie om færdigheder i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).
DAT beskæftiger sig med færdigheder inden for Opmærksomhed (Mindfulness), Hold-ud, Følelsesregulering og Relationer.
Lyt med og bliv klogere!