Afsnit 15: Relationsfærdigheder: BUKO-OST

Når man har afklaret sit mål med samtalen, hvordan går man så til det? Og hvad hvis samtalen ikke går, som man havde forberedt sig på? Det taler vi om i dette afsnit, hvor vi udfolder færdigheden BUKO-OST (Beskriv neutralt, Udtryk egne følelser og meninger, Klargør hvad du vil opnå/sige fra over for, Oplys om de positive følger - Oprethold fokus, Stå fast, Tilbyd forhandling).For mere inspiration findes materiale på engelsk på nettet under “DBT DEAR MAN”.Serien er tilrettelagt og udgivet af Simone og Mette fra KABS Stjernevang, klippet og redigeret af Rasmus Smedstrup. Se mere om KABS Stjernevang på kabs.dk

Om Podcasten

Dette er en Podcast-serie om færdigheder i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). DAT beskæftiger sig med færdigheder inden for Opmærksomhed (Mindfulness), Hold-ud, Følelsesregulering og Relationer.Lyt med og bliv klogere!