Dataspaning

#8 Kvantteknologi, från forskning till industri med Kristoffer Björnson

av Dataspaning | Publicerades 11/21/2018

Dataspaning gästas av Kristoffer Björnson, forskare i kvantfysik vid Köpenhamns universitet. Vi diskuterar tillämpningar inom kvantteknologi, supraledare och topologiska material. Hur fungerar dessa teknologier? Vad krävs för att de ska kunna gå från forskning till produkt? Vilka utmaningar ställs forskningen och industrin inför när det kommer till att utveckla dessa? Det här är några av de saker som vi kommer in på i avsnittet. http://second-tech.com/ - Kristoffers websida om kvantteknologi https://github.com/dafer45/TBTK - Kristoffers github-projekt för kvantmekanikberäkningarhttp://georuler.com/ - Areamätning med GPS Andra saker som nämns i avsnittet:https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity - supraledarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Topological_insulator - topologiska materialhttps://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductors - halvledare, grunden till CPU:er (processorer) i datorerhttp://britneyspears.ac/physics/basics/basics.htm - mer info om halvledare och bandstrukturhttps://en.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen - fysiker som bidrog till både supraledare och transistorerhttp://www.netlib.org/lapack - LAPACK, ett C++ bibliotek för linjär algebrahttps://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction_layer - abstraktionslagerhttps://en.wikipedia.org/wiki/Giant_magnetoresistance - Giant magnetoresistance, tekniken bakom hårddiskarhttps://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics - Tolkningar av kvantmekanikhttps://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment - Dubbelspaltsexperimentet, det klassiska experimentet om våg-partikel-dualiteten. http://www.feynmanlectures.caltech.edu/III_01.html - [artikel] Feynman-föreläsning om våg-partikel-dualiteten och dubbelspaltsexperimentethttps://www.youtube.com/watch?v=2mIk3wBJDgE - [video] Feynman-föreläsning om våg-partikel-dualiteten och dubbelspaltsexperimentethttps://www.preposterousuniverse.com/blog/2013/01/17/the-most-embarrassing-graph-in-modern-physics/ - kvantfysiker kan inte komma överrens om tolkningarhttps://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr - Niels Bohrhttps://en.wikiquote.org/wiki/Quantum_mechanics#Quotes - kvantmekanik... Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer. Medverkande i avsnittet:- Kristoffer Björnson, post-doc i fysik på Nils Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren Kontakta oss:dataspaning.se@dataspaning @ Twitterdataspaning@gmail.com

Om Podcasten

Data, teknik och företagande