Avsnittet publicerades: 8/29/2019

Beskrivning

David & Bo pratar om evidens, evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik

Om podcasten

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.