Den sjunde juni

Nils Vilhelm Hammarberg, Figeholm

av Den sjunde juni | Publicerades 6/13/2021

Nils Vilhelm, född 1918, var barnbarn till skeppsredaren Gustaf Vilhelm Hammarberg. Jag träffade Nils Vilhelm och intervjuade honom sommaren 2001. Inspelningen har sedan dess legat orörd och ohörd. Tills nu. Syftet med inspelningen var att bevara hans berättelse för eftervärlden.

Om Podcasten

Samtal och poetiska betraktelser med berättelser om livet. Det handlar om konstnärligt skapande, pedagogik, solidaritet, humanism och hembygd.